Omslag foto tennis

Privacy en voorwaarden

Privacy beleid

Bij een telefonische of mondelinge reservering worden uw persoonsgegevens opgeslagen met als enig doel uw reservering vast te leggen. Het registreren van uw persoonsgegevens is namelijk noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Ditzelfde geldt voor een online reservering, waarbij de gegevens via een versleutelde verbinding (HTTPS) worden geregistreerd.
Uw persoonsgegevens worden versleuteld opgeslagen en zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden (tenzij u ons hiervoor toestemming heeft gegeven), noch zullen zij verstrekt worden aan derden.

U heeft het recht uw persoonsgegevens én eventueel de reserveringsgegevens, na de dag van reservering uit het systeem te laten wijzigen of verwijderen. U dient hier wel een verzoek voor in te dienen via .

Klik hier voor ons uitgebreide beleid ten aanzien van Privacy en Cookies.

Huurvoorwaarden & reglementen

Parkreglement
Baanreglementen
Huurvoorwaarden contractbaan

Uniforme Voorwaarden Horeca

Op al onze reserveringen zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca van toepassing.
Klik hier om deze te bekijken.